Cover Image

Jak wygląda odzież ostrzegawcza BHP?

Praca w trudnych warunkach terenowych, a szczególnie w miejscach, gdzie występuje ograniczona widoczność wymaga tego, aby pracownicy posiadali odpowiednie zabezpieczenie. Jednym z nich jest odzież ostrzegawcza, której kolorystyka oraz elementy odblaskowe pozwalają na zwiększenie ich widoczności nawet podczas deszczu.

Odzież ochronna czy robocza?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, odzież robocza dostosowana jest do stanowiska pracy zajmowanego przez pracownika. Jej użytkowanie wynika ze specyfiki wykonywanych zadań szczególnie i dotyczy szczególnie stanowisk przy maszynach lub innych urządzeniach zasilanych energią elektryczną.  Uzupełnieniem odzieży roboczej jest też obuwie oraz akcesoria jak kaski, okulary ochronne, czapki oraz rękawiczki. Odzież ochronna z kolei chroni pracownika przed zagrożeniami o charakterze chemicznym, atmosferycznym, mechanicznym i biologicznym. Wykonywanie pracy bez specjalistycznej odzieży groziłoby utratą zdrowia przez pracownika lub w skrajnych przypadkach jego zgonem.

Odzież ochronna ostrzegawcza

Odzież ochronna ostrzegawcza wykorzystywana jest przez pracowników zawodów narażonych na działanie niekorzystnych warunków zewnętrznych oraz przy pracach, gdzie widoczność odgrywa istotną rolę. Zapewnia ona wysoki poziom bezpieczeństwa osób zatrudnionych w budownictwie, na parkingach oraz w magazynach. Odzież ostrzegawcza zazwyczaj jest w kolorze pomarańczowym lub żółtym (kolorach ostrzegawczych), a przeważającą jej część zajmuje materiał fluorescencyjny oraz pasy odblaskowe. Do najczęściej wybieranych elementów odzieży ochronnej należą bluzy, kamizelki, kombinezony, koszulki odblaskowe i spodnie, które świetnie sprawdzają się w trudnych warunkach, kiedy widoczność jest ograniczona. Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, za dostarczenie odzieży ostrzegawczej odpowiedzialny jest pracodawca.

Wróć